Skip to content

     Karlskoga Idrottsgymnasium

Den lilla skolan med det stora hjärtat!

Karlskoga Idrottsgymnasium är den lilla skolan som ger de bästa förutsättningarna att utvecklas inom såväl studier som idrott. Till oss är du välkommen om du vill gå en högskoleförberedande utbildning och samtidigt få möjlighet att träna under skoltid. Skolan befinner sig i en härlig miljö med närhet till bland annat motionsspår och sjön Möckeln.

 

Karlskoga Idrottsgymnasium

Rektor Lindholmsväg 29A
691 44 Karlskoga

info@karlskogagymnasium.se

Tel: 0586-646 27

Träning tre dagar i veckan på gymnasiet

 Karlskoga Idrottsgymnasium är en skola för alla idrottsintresserade oavsett nivå. Här har du möjlighet att kombinera idrott med att läsa på ett högskoleförberedande program som öppnar för många möjligheter i framtiden. Du kan välja att läsa Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet. Du får läsa på en skola som ger dig de bästa förutsättningarna för att du ska vara väl förberedd för fortsatta studier, samtidigt som du får träna för att må bra eller träna för att utvecklas inom din idrott.

 

Skolans mål och vision

På Karlskoga Idrottsgymnasium erbjuder vi eleverna en studieförberedande utbildning på samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet. På den lilla skolan blir varje elev sedd. Målet är att alla våra elever skall gå ut gymnasiet med full högskolebehörighet och att de skall vara väl förberedda för vidare studier eller arbetslivet.

Vi strävar mot att eleven utvecklar sin egen förmåga att lösa problem, reflektera och diskutera och utvecklar en analytisk förmåga för att lyckas med det de vill företa sig. Skolans uppgift är att se till att eleverna tar till sig kunskaper som förbereder dem för att bli delaktiga i det demokratiska samhället. Hos oss är alla lika mycket värda.

Skolans lokaler

Karlskoga Idrottsgymnasium är en av två gymnasieskolor i Karlskoga och här finner du en liten skola i en lugn och trygg miljö med engagerade och legitimerade lärare. Klimatet är öppet och vänligt där alla känner alla och lärarna jobbar individuellt med varje elev för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

lokaler_karlskoga_idrottsgymnasium

Pedagogik

Varje elev tillhandahåller en bärbar dator under sin skolgång. Elever och lärare arbetar i Google Apps och den pedagogiska plattformen Classroom, men skolan använder också läroböcker i varje ämne. Det finns schemalagd handledningstid där eleverna jobbar självständigt med tillgång till lärarhjälp i de ämnen varje enskild elev behöver.

 

Djerfstugen 2

Medarbetare

Karlskoga Idrottsgymnasium är en skola med en familjär känsla där lärare och elever jobbar nära varandra. Personalen finns tillgänglig för eleverna för att hjälpa dem nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För oss är det viktigt att skapa goda kontakter och jobba tillsammans med elever, vårdnadshavare och kollegor för att skapa en bra utbildning. 

Kontakt

Anna, Maja

Karlskoga idrottsgymnasium

Välkommen till gymnasiet!