Skip to content

Poängplan – ekonomiprogrammet

Kurs

Kurskod

år 1

år 2

år 3

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen         1250
Engelska 5  ENGENG05 100 100
Engelska 6  ENGENG06  100 100
Idrott och Hälsa 1  IDRIDR01 50  50 100
Matematik 1b  MATMAT01b 100 100
Matematik 2b  MATMAT02b  100 100
Religionskunskap 1  RELREL01 50 50
Samhällskunskap 1b  SAMSAM01b 100 100
Samhällskunskap 2  SAMSAM02  100 100
Naturkunskap 1b  NAKNAK01b  100 100
Historia 1b  HISHIS01b  100  100
Svenska 1  SVESVE01  100  100
Svenska 2  SVESVE02    100    100
Svenska 3  SVESVE03  100 100
Programgemensamma karaktärsämnen 350
Moderna språk (fra, spa, ty)  MODXXX01-04 100 100
Företagsekonomi 1  FÖRFÖR01 100 100
Privatjuridik  JURPRI0  100 100
Psykologi 1  PSKPSY01  50 50
Inriktningskurser 300
Entreprenörskap och företagande  FÖRENT0    100   100
Företagsekonomi 2  FÖRFÖR02  100 100
Matematik 3b  MATMAT03b 100 100
Programfördjupningar 300
Ledarskap och organisation  LEDLED0    100 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00S  100 100
Företagsekonomi specialisering  FÖRFÖR00S 100 100
Individuella val 200
Idrott och Hälsa 2  IDRIDR02  100 100
Idrott och Hälsa – specialisering 1 (läses över två år)  IDRIDR01S  50  50 100
Idrott och Hälsa – specialisering 2  IDRIDR02S  100 100
Naturkunskap 2 NAKNAK02 100 100
Engelska 7 ENGENG07  100 100
Dramatik och dramaturgi TEADRM0 100 100
Moderna språk  MODXX  100 100
 Gymnasiearbete EK    100  100  100
 Totalpoäng  850  850 800  2500