Skip to content

Poängplan – samhällsvetenskapsprogrammet

Kurs

Kurskod

år 1

år 2

år 3

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen         1150
Engelska 5  ENGENG05 100     100
Engelska 6  ENGENG06    100   100
Idrott och Hälsa 1  IDRIDR01 50  50   100
Matematik 1b  MATMAT01b 100     100
Matematik 2b  MATMAT02b    100   100
Religionskunskap 1  RELREL01 50     50
Samhällskunskap 1b  SAMSAM01b 100     100
Historia 1b  HISHIS01b 100     100
Naturkunskap 1b  NAKNAK01b    100   100
Svenska 1  SVESVE01  100      100
Svenska 2  SVESVE02    100    100
Svenska 3  SVESVE03      100  100
           
Programgemensamma ämnen         300
Filosofi 1  FIOFIO01      50 50
Moderna språk (fra, spa, ty)  MODXXX01-04 100 100   200
Psykologi 1  PSKPSY01    50   50
Inriktningskurser         450
Geografi 1  GEOGEO01   100     100
Historia 2a  HISHIS02a    100   100
Religionskunskap 2  RELREL02      50 50
Samhällskunskap 2  SAMSAM02    100   100
Samhällskunskap 3  SAMSAM03     100 100
Programfördjupningar         300
Ledarskap och organisation  LEDLED0      100 100
Ungdomskulturer  SOIUNG0     100 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering  HUMHUM00S     100 100
Individuella val         200
Idrott och Hälsa 2  IDRIDR02      100 100
Idrott och Hälsa – specialisering 1 (läses över två år)  IDRIDR01S  50  50   100
Idrott och Hälsa – specialisering 2  IDRIDR02S      100 100
Matematik 3b  MATMAT03b      100 100
Naturkunskap 2 NAKNAK02     100 100
Engelska 7  ENGENG07      100 100
Dramatik och dramaturgi  TEADRM0      100 100
           
Gymnasiearbete SA       100 100
 Totalpoäng    850  850  800  2500