Prova på att vara elev-för-en-dag

Du som ska söka till gymnasiet nästa läsår. Välkommen till oss för att vara elev-för-en-dag. Kontakta oss direkt  via info@karlskogagymnasium.se eller via din SYV. Välkommen till oss!